Biografien

John Christmas Møller. Politik forud for alt.

Om bogen

Biografien beskriver den konservative politiker og minister John Christmas Møller (1894-1948), der havde politik som det altoverskyggende omdrejningspunkt i sit liv. Bogen er opdelt i fire tidsperioder, hvis afgrænsning og fokus er inspireret dels af Christmas Møllers liv og politiske udvikling, dels af centrale perioder og hændelser i hans samtid.

Mange vil især kende Christmas Møller for hans rolle under den tyske besættelse af Danmark. Denne periode blev på mange måder afgørende for Christmas’ liv og karriere. Han blev Stemmen fra London, som sendte opbyggelige taler hjem til fædrelandet fra sit eksil, og med sabotagetalen fra september 1942 stillede han sig i klar opposition til den danske regerings udmeldinger. Christmas Møller blev et symbol på den aktive modstand og hyldet som sådan.

Christmas Møller markerede sig klart i 1940’erne, men allerede i 1930’erne var han trådt i karakter, som en politiker man lagde mærke til, også uden for de konservative kredse. Biografien John Christmas Møller. Politik forud for alt fortæller historien om, hvordan Christmas Møller blev Christmas, om hvordan en politisk engageret mand blev allemandseje, folkehelt og minister, for siden at måtte forlade den politiske scene alene.


Sprog: Dansk
1. udgave, 1. oplag (2019)
ISBN: 9788797078303
Sider: 714, illustreret
Kan bestilles på nettet og i den lokale boghandel.


Indholdsfortegnelse, forord, indledning og starten af første kapitel kan hentes gratis i pdf-format her.


Bogens bagsidetekst

Sidst på eftermiddagen den 13. april 1948 fandt man John Christmas Møller død i sit hjem i København. Den tidligere konservative politiker og minister døde alene, blot 54 år gammel.

Få år tidligere havde han fået en overstrømmende velkomst, da han og hustruen Gertrud efter tre års eksil vendte hjem fra London, hvorfra Christmas Møller via BBC havde agiteret for dansk sammenhold og aktiv modstand under besættelsen. Han var blevet modtaget og hyldet som en helt.

Siden vendte stemningen og Christmas Møller faldt i unåde. Den før så populære og ombejlede politiker var til sidst overladt til sig selv og sin notoriske evne til altid at rejse sig fra sine nederlag.

Denne biografi handler om det liv, den karriere og den skæbne som blev John Christmas Møllers. Den handler om hans samtid, om store samfundsforandringer, om verdenskrige, om strid og stræben, om storhed og fald og om det væsentligste i Christmas Møllers liv: Politik.